Hlavní nabídka

     Více o službách

  :: Lokomotivy
      ŠKODA Plzeň
  :: Zkušebny

      lokomotiv
  :: MV843

      chlazení

  :: Stopmagnet

      BOSCH

  :: Elektroinstalace
  :: Zabezpečovací
      systémy

  :: Elektrické
      zdrojové
      agragáty


Počet přístupů
 

 

Oprava stopmagnetu BOSCH


Obr. 1: Stopmagnet BOSCH

Popis zařízení:

Stopmagnet Bosch se používá ke stopování spalovacích motorů na lokomotivách, vybavených spalovacími motory MTU a LIAZ. Otevírá a zavírá přívod paliva do vstřikovacích čerpadel.

Popis opravy stopmagnetu:

V elektronickém měniči stopmagnetu Bosch je mimo jiné použit výkonový tranzistor PNP Darlington - TIP146 (80V/10A/125W). V důsledku nevyhovující napěťové ochrany a následnému přetěžování měniče, dochází k poruchám regulace, které vedou v některých případech i k vypálení desky. Z důvodu větší spolehlivosti a napěťové odolnosti jsme vyrobili náhradní desku s výkonovým tranzistorem N-MOSFET - IRF640 (200V/18A/125W). Deska má stejné rozměry a shodné připojení k cívce magnetu. Připojovací svorkovnice je totožná s nákresem na spodní straně víčka stopmagnetu.


Obr. 2: Deska nového měniče napětí.

 

V současné době jsme schopni vyměnit všechny součásti stopmagnetu:

   cívky, osičky a mosazná futra

    

 

 

Photo: R. Plaček