Hlavní nabídka

     Více o službách

  :: Lokomotivy
      ŠKODA Plzeň
  :: Zkušebny

      lokomotiv
  :: MV843

      chlazení

  :: Stopmagnet

      BOSCH

  :: Elektroinstalace
  :: Zabezpečovací
      systémy

  :: Elektrické
      zdrojové
      agragáty


Počet přístupů
 

 

Čím se naše firma zabývá


I. Údržba, opravy a revize lokomotiv.
ČKD Praha - T234 (704), T238, 708, T239 (709), 714, T457.0 (730), T457.1 (731), T448 (740), T419,
                    T466.2 (742), T466.3 (743).
ŠKODA Plzeň - E499.3 (162, 163) a další

Opravy lokomotiv
provedení periodických prohlídek lokomotiv Mm - malá prohlídka a Mv - velká prohlídka
provedení periodických oprav lokomotiv Ms - střední oprava - platí pouze pro T234 (704), T238 a T239 (709)
provedení neplánovaných oprav lokomotiv (odstranění závad vzniklých při provozu)
provedení oprav naftových motorů 6Z 135 T (M2) a 8V 183 TE 12 - MTU, v rozsahu až po generální opravu (opravu provádějí servisní pracovníci, kteří absolvovali školení u výrobců motorů)

Veškeré prohlídky a opravy lokomotiv jsou prováděny v plném rozsahu dle předpisů výrobců, včetně zajištění potřebných náhradních dílů.

Opravy celků lokomotiv
opravy rychloměrů
opravy vzduchového příslušenství lokomotiv
opravy a revize vstřikovačů a vstřikovacích čerpadel
opravy elektrické a elektronické výzbroje lokomotiv
provozní revize tlakových nádob
zostřená prohlídka tlakových nádob s tlakovou zkouškou, včetně demontáže a zpětné montáže tlakových nádob
opravy nezávislého topení Ebersprächer

Speciální výkony
defektoskopická kontrola dvojkolí
záběh na zatěžovacím odporu, včetně seřízení výkonu lokomotivy
technické prohlídky lokomotiv pro získání přechodnosti na tratě ČD u zákazníka
technické prohlídky lokomotiv dle přílohy č. IV vyhlášky MD ČR č. 173/95 Sb.
soustružení jízdního profilu dvojkolí na podúrovňovém či kolovém soustruhu

Provozní výkony
pronájem lokomotivy
pronájem lokomotivy se strojvedoucím
pilotáž po tratích, na kterých Váš strojvedoucí nemá poznání

Prodej náhradních dílů pro lokomotivy
mechanická výzbroj
motorová výzbroj
elektrická výzbroj
Nabízené činnosti provádějí zkušení servisní pracovníci s dlouholetou praxí v oblasti opravárenství lokomotiv vyrobených v ČKD Praha ve spolupráci se smluvním partnerem z ČD. Revizní činnosti zajišťují autorizovaní revizní komisaři.

II. Poradenská činnost.

rádi Vám poradíme v oblasti údržby a oprav dieselelektrických lokomotiv

III. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.

opravujeme, repasujeme a zkoušíme trakční motory, generátory a alternátory
opravujeme stopmagnety Bosch

IV. Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

elektronické jednotky do lokomotivních regulátorů z ČKD Praha i ŠKODA Plzeň
výroba bloků hydroelektroniky (BH) vlastní konstrukce pro MV843
výroba elektronických jednotek vlastní konstrukce do stopmagnetů BOSCH

V. Elektroinstalační a elektromontážní práce.

nabízíme kompletní realizace a rekonstrukce elektroinstalace RD a bytů
podlahové elektrické vytápění
slaboproudé rozvody
revize elektro

VI. Zkušebny dieselelektrických lokomotiv.

nabízíme kompletní realizaci zkušebny dieselelektrických lokomotiv "na klíč" s nuceně chlazenými výkonovými odporníky
zaškolení personálu

VII. Zabezpečovací systémy.

nabízíme kompletní montáž elektronických zabezpečovacích systémů drátových i bezdrátových
kamerové systémy
domovní komunikační techniku
elektrické a kódové zámky
anténní systémy
strukturovanou kabeláž
měření a regulace.

 

 

Design: Lara-K, Editor and data: BISHOP Copyright: 2003