Hlavní nabídka

     Více o službách

  :: Lokomotivy
      ŠKODA Plzeň
  :: Zkušebny

      lokomotiv
  :: MV843

      chlazení

  :: Stopmagnet

      BOSCH

  :: Elektroinstalace
  :: Zabezpečovací
      systémy

  :: Elektrické
      zdrojové
      agragáty


Počet přístupů
 

 

Realizace zkušeben dieselelektrických lokomotiv "na klíč", kde je možno zkoušet a seřizovat výkon hlavního generátoru a topného generátoru  

Popis:

Suchý odporník je určen pro zatěžkávací zkoušky soustrojí naftový motor - trakční generátor lokomotiv, dle charakteristiky generátoru, tzn. řady v jednom bodě a ke zkoušení topného generátoru.

Technické parametry odporníku trakce:

Typ: odporník řady R4V xxx
Jmenovité napětí: do 3kV
Výkon: odporník lze individuálně přizpůsobit požadavkům odběratele až do několika MW
Pracovní teplota odporového materiálu: 650oC až 1000oC - podle použitého materiálu
Chlazení: nucené

Technické parametry odporníku topného generátoru:

Typ: KARO trading s.r.o. - 33,6 ohmu
Maximální zatěžovací výkon: 500 kW
Chlazení: nucené

  
Popis zařízení:

Celé zařízení je postaveno na betonovém základu poblíž zkušební koleje, která je izolačně oddělena od ostatního kolejiště.

Chlazení odporníků se provádí pomocí ventilačních jednotek.
Osa ventilátorů je ve svislé poloze. Vzduch je nasáván ze spodu přes ochranné mřížky, které brání vniknutí cizích těles a je vyfukován z odporníků kolmo vzhůru. Pro ochranu odporníků může být pod trakční svorkovnicí umístěn indikátor tlaku, který reaguje na rozdíl tlaků způsobených za chodu ventilátorového soustrojí a je v podstatě pojistkou celého zařízení. Dále jsou použity termostaty nad odporníky.

Veškerá naměřená data jsou přenášena pomocí ethernetového WiFi připojení do notebooku, kde jsou automaticky uložena a tak připravena k dalšímu zpracování.

Dle požadavku odběratele a dodaných výkonových charakteristik zkoušených lokomotiv je možno dodat odporník s několika odbočkami. Na takovémto zařízení pak lze zkoušet více typů lokomotiv o různých výkonech. Přívodní kabely od lokomotivy k odporníku se připojují k trakční svorkovnici pomocí ok a šroubů.

Popis funkce ochrany:

Nutnou podmínkou provozu je chlazení odporníku proudem vzduchu, který zajišťuje ventilátor. Výpadek chlazení během této zkoušky by způsobil zničení vlastního odporníku. Aby k tomu nedošlo, používá se k ochraně indikátor tlaku a termostat nad odporníkem. Veškerá data jsou přenášena pomocí ethernetového WiFi připojení do notebooku na stanovišti zkoušené lokomotivy.

 

FOTOGRAFIE z některých realizací

Pohled na odporník topení

Odporník topení shora

Pohled na odporník výkonu

Odporník výkonu shora

Zkušebna Ústí nad Labem

Zkušebna Bohumín

Připojení lokomotivy

Odporník topení Přerov

Rozváděč měření Přerov

Odporník ve Vietnamu - Da Nang


 

Photo: R. Plaček