Hlavní nabídka

     Více o službách

  :: Lokomotivy
      ŠKODA Plzeň
  :: Zkušebny

      lokomotiv
  :: MV843

      chlazení

  :: Stopmagnet

      BOSCH

  :: Elektroinstalace
  :: Zabezpečovací
      systémy

  :: Elektrické
      zdrojové
      agragáty


Počet přístupů
 

 

Informace o naší firmě

 • Firma byla zapsána do obchodního rejstříku dne 19. ledna 2000

 • Sídlo firmy: KARO trading s.r.o., Olivova 682/54, 251 01 Říčany u Prahy

 • Korespondenční adresa: Olivova 682/54, 251 01 Říčany u Prahy

 • E-mail: karotrading@karotrading.cz

 • IČO: 26148188

 • DIČ: CZ26148188

 • Číslo běžného účtu: 0427127369/0800 - ČS, a.s., Říčany u Prahy

  IBAN: CZ29 0800 0000 0004 2712 7369

     BIC: GIBACZPX

 • Číslo devizového účtu: 182862524/0300 - ČSOB, a.s., Praha 1

                                IBAN: CZ66 0300 0000 0001 8286 2524

                                   BIC: CEKOCZPP

 • Firma je registrována u Městského soudu v Praze pod značkou oddíl C, vložka 74505
  ze dne 19. 1. 2000.